Biuletyn Informacji Publicznej
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Tarnowskich Górach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pwik-tg.pl

Treść strony

PROWADZONE REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
I SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA DANYCH W NICH ZAWARTYCH

Prowadzone są następujące rejestry i ewidencje:
 • Rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
 • Pocztowa książka nadawcza
 • Rejestr wydawanych warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej
 • Rejestr uzgodnionych dokumentacji projektowych
 • Rejestr umów o przyłączenie
 • Rejestr umów wykonawczych urządzeń i przyłączy wod-kan
 • Rejestr reklamacji
 • Rejestr zleceń
 • Rejestr umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,
 • Ewidencja odbiorców usług
 • Rejestr wystawionych faktur
 • Rejestr odczytów stanów wodomierzy
 • Rejestr zabudowanych wodomierzy
 • Ewidencja zapłat należności
Prowadzone archiwa to:
 • Ogólnozakładowe
 • Techniczne

Informacje zawierające dane osobowe znajdujące się w w.w. rejestrach udostępniane są na wniosek osoby, której dotyczą zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. O Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
Udostępnianie danych zawartych w prowadzonych rejestrach jest bezpłatne z zastrzeżeniem art. 15 Ustawy z dnia 06.12.2001 „o dostępie do informacji publicznej”.

Opis strony

redaguje : Krzysztof Kazimirek, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Opolska 51, tel + 48 32 78 40 239

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 22280
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-03-10 11:45:58